Domino grupa Croatian Flag   English FlagDownload

Domino IS Domino IS
10.2.100.5 - 19.06.2024.
Download
Domino IS Hotfix Domino IS Hotfix
10.2.100.5 - 19.06.2024.
Download
Domino IS RC Domino IS RC (Testna verzija)
10.2.100.5 - 19.06.2024.
Download
Domino Podrška Domino Podrška Download
  Domino Interface s drugim programima Download
     
  Upute za izradu i slanje eRačuna Download
  Upute za primjenu SEPA standarda od 6. lipnja 2016. godine Download
  Upute za izradu Obrasca OPZ-STAT-1 Download
  Upute za završetak poslovne godine i početak rada u novoj poslovnoj godini Download
  Obrazac JOPPD Download
  Upute za prelazak na nove stope PDV-a od 1. siječnja 2014. godine na temelju izmjena Zakona o PDV-u Download
     
  Microsoft SQL Server 2022 Express Download
  Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) Download
  Microsoft .NET Framework 4.8 Download
  FINA Root CA Download
  FINA RDC 2015 Download
  Microsoft ASP.NET Core Runtime 6.0 Download
  Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Download
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Express Download
  Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Download
  
Podrška

Ukoliko imate problema i potrebna Vam je pomoć, slobodno nas kontaktirajte putem e-maila podrska@dominogrupa.hr
ili telefonom na broj +385 1 6182 505.